top of page

הדרכה וייעוץ לאבות

אייקון ייעוץ לאבות

יותר ויותר אבות מבקשים להגביר את מעורבותם בחינוך ילדיהם, לחוות משמעותיות, סיפוק והנאה בתפקיד ההורי, לבנות שותפות הורית מיטבית עם בנות הזוג, ולהיות מקור של תמיכה וצמיחה עבור ילדיהם.
אלא שלעתים קרובות הם מגלים, שהמשימה מורכבת ומאתגרת, וכי חסרים להם ידע, כלים, מודלים רלוונטיים של הורות, תמיכה ואמפתיה לחוזקות ולחולשות שלהם כאבא וכגבר.

איך להנהיג כללים וגבולות?
איך להתמודד עם כאב וקושי של הילדים?
איך מתגברים על דפוסים ותגובות אוטומטיות לא מוצלחות?
עד כמה אנחנו "שבויים" או "מקובעים" בתוך תפיסות מסורתיות של התפקיד האבהי?
איך משוחחים עם הילדים על נושאים רגישים/ לא נעימים?
איך "מטעינים" את הילדים באהבה, בתחושת ערך, ובביטחון?
איך לא ליפול למקום של וויתור והימנעות?
איך למצוא את האיזון בין פיקוח הורי לבין עידוד העצמאות של הילדים?
איך "לתפוס מקום" ולייצר שותפות הורית והדדיות עם בנות הזוג?
איך להתאים את התפקיד ההורי, הציפיות, הדרישות והתגובות, לשלבי ההתפתחות והגדילה של הילדים?
איך מייצרים אבהות משמעותית בתוך מציאות של קריירה תובענית ומשימות חיים נוספות?
איך מבצעים מעבר מאבהות מרוחקת ולא מעורבת לאבהות נוכחת ומחויבת?

בתהליך ייעוץ והדרכה בן 8 – 10 פגישות, המבוסס על המודל המשולב "קולו של אבא" (על פי "הקול ההורי" ו"מחומש ההורות"), וכלים מתוך תיאוריות בפסיכולוגיה ההתפתחותית, ואימון- נכיר ונבנה אמון וניצור מרחב בטוח לשיתוף והתייעצות (פגישת היכרות ראשונה ללא התחייבות וללא תשלום).

 

ננתח ונבין את הסיטואציה ואת הפערים בין הרצוי והמצוי.
נגדיר מטרות ונבנה תכנית פעולה להשגתן המבוססת על החוזקות שלכם ועל כלים ותובנות מתוך ארגז הכלים והידע שלי.

נצעד יד ביד בצעדים הראשונים של התוכנית (ובמידת הצורך והרצון - גם בהמשך).

נשלב בתהליך גם מפגש אחד או שניים עם בנות הזוג ו/ או עם הילדים (ככל שנמצא לנכון).


עלות שעת הדרכה/ ייעוץ: 300 ₪

bottom of page