top of page

לגדל בן

על עולמם הרגשי של בנים.

קהל היעד

הורים, צוותי חינוך והוראה.

תוכן ההרצאה

ההרצאה מבוססת על שני ספרים שנכתבו ע"י חוקרים אמריקאיים: "לגדל בן" (Raising cain""), מאת דן קינדלון ומייקל תומפסון, ו "בנים אמיתיים" (Real boys""), מאת וויליאם פולאק.
הם חקרו כיצד נבנה, מעוצב, ובא לידי ביטוי עולמם הרגשי של בנים. למשל: הציפיות מהבנים ודעות קדומות על בנים. תרבות האכזריות המאפיינת את חברת הבנים, והתלות הרגשית של בנים באבות שלהם (הבנים של הדור הקודם), שהדפוס השכיח שלה הוא צמא ליחס רגשי ואכזבה. וגם כמה מסרים אופטימיים.
בהרצאה אביא ציטוטים ותובנות מרכזיות מהספרים, ואצביע על ההשלכות וההמלצות המסתמנות עבור הורים וצוותי חינוך.

פרטים נוספים

משך ההרצאה: שעה וחצי
עלות: 1,500 ש"ח

bottom of page