top of page

קולו של אבא

משאלת האבהות המשמעותית

קהל היעד

הורים, אבות, צוותי חינוך והוראה.

תוכן ההרצאה

בהרצאה נגדיר "אבהות קלאסית" ו"אבהות חדשה", ניחשף לנתונים ממחקרים וסקרים על רמת המעורבות של אבות בחינוך ובגידול הילדים, ועל המגמות החדשות בעשורים האחרונים. נציג רשימה של גורמים בולמים וגורמים מקדמים, שתהיה מעין "מפת דרכים" לאבהות משמעותית. לאורך ההרצאה אשתמש בדוגמאות מעבודתי בקליניקה לייעוץ לאבהות מיטבית ומעבודתי רבת השנים בייעוץ חינוכי בחינוך החברתי-קהילתי.

פרטים נוספים

משך ההרצאה: שעה וחצי
עלות: 1,500 ש"ח

bottom of page