top of page

המעבר מהגן לכיתה א'

שלב התפתחותי חדש: "חברת הילדים"

קהל היעד

הורים לילדים העולים לכיתה א' והצוות החינוכי שעתיד לקלוט אותם.

תוכן ההרצאה

בהרצאה נלמד על המשימות ההתפתחותיות החדשות הניצבות בפני הילדים באחד מהמעברים ההתפתחותיים המאתגרים ביותר הן לילדים, והן להוריהם. זהו השלב שבו הילדים מתחילים להתרחק מ"הסינר של אמא", ולהצטרף אל חברת הילדים. מסע שבשיאו הם ייפרדו מהוריהם ויהפכו לבוגרים עצמאיים. בנוסף מדובר גם בשינוי פיזי והתארגנותי בשל המעבר למסגרת החדשה של ביה"ס. נבין מה צפוי בתקופת המעבר וההסתגלות, ומה נדרש מההורים על מנת לסייע לילדיהם (וגם לעצמם) לבצע את המעבר ולהסתגל בקלות.

פרטים נוספים

משך ההרצאה: שעה
עלות: 1,000 ש"ח

bottom of page