top of page

המעבר מהיסודי לחטה"ב והתיכון

שלב התפתחותי חדש: "חברת הנעורים"

קהל היעד

הורים לילדים העולים לכיתה ז' והצוות החינוכי שעתיד לקלוט אותם.

תוכן ההרצאה

בהרצאה נלמד על המאפיינים ההתפתחותיים של גיל ההתבגרות, ובתוכו – קבוצת הגיל של המתבגרים הצעירים (Tweens). נתבונן בחוויות הצפויות לחבר'ה עם הכניסה "הפורמלית" לחברת הנעורים, המפגש והאינטראקציות עם בני הנוער הגדולים מהם, ועם הדרישות, המתחים, והלחצים החדשים. נבין מהו התפקיד ההורי המשתנה בגיל ההתבגרות, וכיצד לסייע לילדים לעבור את תקופת ההסתגלות בקלות.

פרטים נוספים

משך ההרצאה: שעה
עלות: 1,000 ש"ח

bottom of page