top of page

סגנונות הוריים- הקול ההורי

מודלים לשיפור התקשורת עם ההורים (הרצאה + סדנא).

קהל היעד

צוותי חינוך בבתיה"ס ובחינוך החברתי-קהילתי.

תוכן ההרצאה

חלק א' – למידת המודלים: "סגנונות הוריים" + "הקול ההורי". (שעתיים)
חלק ב' – ניתוח מקרים ותרגול (שעה וחצי)
בחלק הראשון נלמד שני מודלים של תקשורת עם הורים. מודל סגנונות הוריים, מבחין בין 5 סגנונות תקשורת הוריים ביחסם אל מערכת החינוך: "השותפים", "התכליתיים", "הנאבקים", "חסרי האונים", ו "המבולבלים". נלמד כיצד באים לידי ביטוי כל אחד מהסגנונות האלה, על מנת שנדע לזהותם ולהתאים את התקשורת שלנו אליהם. המודל "הקול ההורי" – מציג 4 מוקדים, המסייעים לנו לפענח מהו הקול ההורי הסמוי, שנחבא מאחורי הקול הגלוי, ולהתחבר אל הפניה ההורית אלינו, והצורך שלהם מאיתנו, ממקום של מודעות ואמפתיה.
בחלק השני נציג שורה של מקרים, וננתח אותם באמצעות המודלים שלמדנו, בקבוצות קטנות, ונתרגל את התקשורת שלנו עם ההורים בכל אחד מהמקרים.

פרטים נוספים

עלות ההרצאה – חלק א': 1800 ₪
עלות הרצאה + סדנא: 3000 ₪

bottom of page