top of page

קול ההורים

להכיר ולהבין את המקומות מהם אנחנו מגיבים ופועלים בהורות.

קהל היעד

הורים, צוותי חינוך והוראה.

תוכן ההרצאה

בהרצאה אציג את מודל "הקול ההורי" שפתחה ד"ר רונית פלוטניק (ז"ל), מורתי ורבתי, באמצעותו נוכל להכיר ולהבין גורמים המשפיעים עלינו – ההורים – בתפקוד ההורי. נבין את הסיפור שלנו, וניחשף לקול ההורי הסמוי שמתחבא בתוך הקול הגלוי. בתוך כך נוכל להבין כיצד לפעול בהמשך כהורים, מתוך מודעות, שליטה, וחמלה עצמית.

פרטים נוספים

משך ההרצאה: שעה וחצי
עלות: 1,500 ש"ח

bottom of page