top of page

כבר לא קטנים ועדין לא גדולים

אתגר ההורות למתבגרים צעירים (10 – 14)

קהל היעד

הורים וצוותי חינוך למתבגרים צעירים (10 - 14).

תוכן ההרצאה

המתבגרים הצעירים (בני ובנות 10 – 14), הפכו בשנים האחרונות לקבוצת גיל מובחנת, בעלת מאפיינים ייחודיים, שזוכה להתייחסות נפרדת גם בעולם המחקר. לעתים הם מכונים בספרות המקצועית: Tweens כלומר Teens between childhood and adolescence . בהרצאה נכיר את המאפיינים האלה, ואת האתגרים המיוחדים שהמתבגרים הצעירים מציבים בפני הוריהם ומוריהם. לאחר מכן נשרטט קווים להתנהלות והתייחסות יצירתית אך מועילה מצד המבוגרים, מול אתגרים אלו.

פרטים נוספים

משך ההרצאה: שעה וחצי
עלות: 1,500 ש"ח

bottom of page